Menu
Nhiệm vụ của bạn là phải vượt qua các chướng ngại vật nguy hiểm để lấy bóng. Khi lấy hết được số bóng xong cửa thoát sẽ xuất hiện.

Lưu ý: tốc độ hiển thị game để chơi phụ thuộc vào tốc độ mạng bạn đang dùng, nếu mạng chậm game sẽ lâu hiển thị trên trang để chơi.
.
Đánh giá:

Bình Luận

 
Lên