Menu
Hãy sử dụng chiến thuật sao cho bạn xếp được ba X hoặc O ngang, dọc, chéo khi không bị chặn. Bốn X hoặc O ngang, dọc, chéo nếu bị chặn một đầu

Lưu ý: tốc độ hiển thị game để chơi phụ thuộc vào tốc độ mạng bạn đang dùng, nếu mạng chậm game sẽ lâu hiển thị trên trang để chơi.
.
Đánh giá:

Bình Luận

 
Lên