Menu
Game Pikachu quá nổi tiếng với mọi người, chọn 2 hình giống nhau mà không gặp vật cản trở nhé bạn

Lưu ý: tốc độ hiển thị game để chơi phụ thuộc vào tốc độ mạng bạn đang dùng, nếu mạng chậm game sẽ lâu hiển thị trên trang để chơi.
.
Đánh giá:

Bình Luận

 
Lên