Menu


Di chuyển nhanh chóng và khéo léo để đến được cánh cửa chuyển tiếp. 

Cách chơi: Dùng phím mũi tên hoặc A, W, S, D để điều khiển nhân vật di chuyển nhảy qua các tảng đá trồi lên để đến được vị trí vật phẩm cũng như cánh cửa chuyển tiếp. 

Lưu ý: tốc độ hiển thị game để chơi phụ thuộc vào tốc độ mạng bạn đang dùng, nếu mạng chậm game sẽ lâu hiển thị trên trang để chơi. 

.
Đánh giá:

Bình Luận

 
Lên