Menu
Hãy tìm ra các điểm khác nhau giữa 2 bức tranh nhé, thật nhanh tay vì thời gian có hạn

Lưu ý: tốc độ hiển thị game để chơi phụ thuộc vào tốc độ mạng bạn đang dùng, nếu mạng chậm game sẽ lâu hiển thị trên trang để chơi.
.
Đánh giá:

Bình Luận

 
Lên