Menu
Sử dụng chuột để di chuyển chú Chuột mèo hứng các bạn của mình nhảy từ hốc cây ra chỗ đám lá khô, sao cho các bạn không bị ngã

Lưu ý: tốc độ hiển thị game để chơi phụ thuộc vào tốc độ mạng bạn đang dùng, nếu mạng chậm game sẽ lâu hiển thị trên trang để chơi.
.
Đánh giá:

Bình Luận

 
Lên