Menu
Nhiệm vụ của bạn là điều khiển tay của chú khỉ bằng chuột để phi tiêu làm vỡ hết bóng

Lưu ý: tốc độ hiển thị game để chơi phụ thuộc vào tốc độ mạng bạn đang dùng, nếu mạng chậm game sẽ lâu hiển thị trên trang để chơi.
.
Đánh giá:

Bình Luận

 
Lên