MenuHãy dẫn nước cho chú cá sấu, bằng cách dùng chuột vẽ đường nước chảy về ống nước nhà tắm
Nếu không chơi được, các bạn chuyển sang  Where is my Water 1
Lưu ý: tốc độ hiển thị game để chơi phụ thuộc vào tốc độ mạng bạn đang dùng, nếu mạng chậm game sẽ lâu hiển thị trên trang để chơi.
Đánh giá:

Bình Luận

 
Lên