MenuBạn hãy giúp đỡ chú chim bị kẹt trong tảng băng bằng cách phun nước nóng vào tảng băng đó
Sử dụng chuột để điều khiển

Lưu ý: tốc độ hiển thị game để chơi phụ thuộc vào tốc độ mạng bạn đang dùng, nếu mạng chậm game sẽ lâu hiển thị trên trang để chơi.
.
Đánh giá:
 
Lên