MenuSử dụng chuột để cho chú chim bay lên, lách qua các ống khói xanh
Lưu ý: tốc độ hiển thị game để chơi phụ thuộc vào tốc độ mạng bạn đang dùng, nếu mạng chậm game sẽ lâu hiển thị trên trang để chơi.

Đánh giá:

Bình Luận

 
Lên