MenuBạn hãy tìm mọi cách và sử dụng các đạo cụ vốn có của game để làm sao cho chú heo của chúng ta lăn vào tấm bản đồ. Chú ý là kiếm càng nhiều sao càng tốt

Lưu ý: tốc độ hiển thị game để chơi phụ thuộc vào tốc độ mạng bạn đang dùng, nếu mạng chậm game sẽ lâu hiển thị trên trang để chơi.
.
Đánh giá:
 
Lên