MenuDùng chuột trái xây dựng các phòng, sắp xếp vị trí cho nhân viên, cân nhắc mua các đồ đạc trong phòng cùng các dịch vụ đáp ứng yêu cầu của khách để thu về lợi nhuận.

Lưu ý: tốc độ hiển thị game để chơi phụ thuộc vào tốc độ mạng bạn đang dùng, nếu mạng chậm game sẽ lâu hiển thị trên trang để chơi.
.
Đánh giá:

Bình Luận

 
Lên