Menu
Dùng chuột trái thu thập các nguyên liệu như gỗ, thực phẩm... xây dựng các nhà sản xuất nguyên liệu, sửa chữa đường giao thông cùng cầu, hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong thời gian nhanh nhất.

Lưu ý: tốc độ hiển thị game để chơi phụ thuộc vào tốc độ mạng bạn đang dùng, nếu mạng chậm game sẽ lâu hiển thị trên trang để chơi.
.
Đánh giá:

Bình Luận

 
Lên