Menu
Sử dụng các phím mũi tên để điều khiển nhân vật nhảy qua các động vật, côn trùng...

Lưu ý: tốc độ hiển thị game để chơi phụ thuộc vào tốc độ mạng bạn đang dùng, nếu mạng chậm game sẽ lâu hiển thị trên trang để chơi.
.
Đánh giá:
 
Lên