Menu
Sử dụng các phím mũi tên để đưa nhân vật kiếm vàng và thoát khỏi những cạn bẫy. Có các item hỗ trợ giúp bạn vượt qua cửa ải dễ dàng...

Lưu ý: tốc độ hiển thị game để chơi phụ thuộc vào tốc độ mạng bạn đang dùng, nếu mạng chậm game sẽ lâu hiển thị trên trang để chơi.
.
Đánh giá:
 
Lên