Menu
Giới thiệu:Bubbels trò chơi đó là một bảng với bong bóng màu sắc khác nhau mà tất cả được chơi chuột. Bạn được đặt ở dưới cùng của bảng và bạn phải khởi động một bong bóng trong bảng này của một nhấp chuột đơn giản. Nếu bạn tạo thành một nhóm 3 bong bóng cùng màu hoặc nhiều hơn, những mùa thu và được loại bỏ. Dần dần, bức tường bong bóng đi xuống. Mục tiêu: không bao giờ không để đạt đến dưới cùng của bảng để các bong bóng. Cách dễ dàng nhỏ: nếu bạn loại bỏ một nhóm từ bong bóng, tất cả các bong bóng được đặt bên dưới nhóm này được loại bỏ. 
 Cách chơi:use mouse and take 3 minimum same colors

Lưu ý: tốc độ hiển thị game để chơi phụ thuộc vào tốc độ mạng bạn đang dùng, nếu mạng chậm game sẽ lâu hiển thị trên trang để chơi.
.
Đánh giá:

Bình Luận

 
Lên