Menu
Bạn hãy sử dụng chuột khéo léo làm sao cho nhân vật chạm được cái vòng tròn cam trắng

Lưu ý: tốc độ hiển thị game để chơi phụ thuộc vào tốc độ mạng bạn đang dùng, nếu mạng chậm game sẽ lâu hiển thị trên trang để chơi.
.
Đánh giá:
 
Lên