Menu


 
Nội dung game: Có 3 thầy tu và 3 con quỷ trên cùng bờ sông và cùng muốn sang bờ sông bên kia. Nhưng dưới dòng sông chỉ có 1 chiếc thuyền nhỏ, và chiếc thuyền này chỉ chở được 2 người (ở đây mình muốn nói là cả thầy tu và quỷ). Vậy, làm sao để đưa cả 3 thầy tu và 3 con quỷ qua bờ sông bên kia mà vẫn còn nguyên vẹn? Lưu ý: Nếu trên mỗi bờ sông mà số lượng thầy tu ít hơn số lượng quỷ thì thầy tu sẽ bị quỷ ăn thịt.
- Bấm Play để bắt đầu
- Bấm vào thầy tu hoặc con quỷ để đưa lên/xuống thuyền
- Bấm GO để di chuyển thuyền qua bên kia bờ. 

Lưu ý: tốc độ hiển thị game để chơi phụ thuộc vào tốc độ mạng bạn đang dùng, nếu mạng chậm game sẽ lâu hiển thị trên trang để chơi.
Đánh giá:

Bình Luận

 
Lên