Menu


 

Nội dung game: Có 3 con Sói và 3 con Cừu trên cùng bờ sông và chúng muốn sang bờ sông bên kia. Nhưng dưới dòng sông chỉ có 1 khúc gỗ nhỏ, và khúc gỗ này chỉ chở được tối đa 2 con. Vậy, làm sao để đưa cả 3 con cừu và 3 con sói qua bờ sông bên kia mà vẫn còn nguyên vẹn? 

Lưu ý: Nếu trên mỗi bờ mà số lượng cừu ít hơn số lượng sói thì cừu sẽ bị sói ăn thịt.

- Bấm Bắt đầu để chơi
- Bấm vào cừu hoặc sói để đưa lên/xuống thuyền
- Bấm Đi để di chuyển thuyền qua bên kia bờ. 

Lưu ý: tốc độ hiển thị game để chơi phụ thuộc vào tốc độ mạng bạn đang dùng, nếu mạng chậm game sẽ lâu hiển thị trên trang để chơi.

Play Mobile - Chơi trên điện thoại


Bình Luận

 
Lên