MenuSử dụng chuột hoặc chạm vào màn hình (dành cho màn cảm ứng) để gắp các khối vàng giá trị. Bạn sẽ qua màn tiếp theo nếu vượt qua số tiền của cửa đó đặt ra

PLAY - Chơi Ngay

Lưu ý: tốc độ hiển thị game để chơi phụ thuộc vào tốc độ mạng bạn đang dùng, nếu mạng chậm game sẽ lâu hiển thị trên trang để chơi.

Bình Luận

 
Lên