Menu
Slice fruit,be fast, that is all you need to know to get started with the addictive Fruit Blaster action! Mouse or touch slide to cut fruit get high score and combo,like a real ninja. Hope you enjoy Fruit Blaster.

Chơi trên điện thoại

Lưu ý: tốc độ hiển thị game để chơi phụ thuộc vào tốc độ mạng bạn đang dùng, nếu mạng chậm game sẽ lâu hiển thị trên trang để chơi.

Bình Luận

 
Lên