MenuGame có 3 Level! (Hình ảnh phía dưới là Level 1)
Chức năng sẽ được thêm vào từng level!
Ai chơi nhanh thì ít nhất 1 tiếng
Chơi chậm thì vài ngày!


sau khi tải xong nhđổi ".itone" thành ".rar" và giải nén bình thường


Bình Luận

 
Lên