Menu


Siren's Hot Brain 1.2
tìm cặp giống nhau

Giới thiệu
+ Cách chơi hoàn toàn giống với minigame tìm cặp giống nhau
+ Có thể thay đổi được số lượng lá bài ( Mặc định tui để [8 x 5] tức là hàng ngang 8 lá, hàng dọc 5 lá.... Bạn có thể tăng số này lên để điều chỉnh độ khó
+ Nếu muốn chơi 2 người thì bạn tick vào nút[2 người]

sau khi tải xong nhớ đổi ".itone" thành ".rar" và giải nén bình thường
Bình Luận

 
Lên